Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Vạn Thắng

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
02433625380
c1vanthang-bv@hanoiedu.vn